Hemp4circularity

Hemp4Circularity een onderzoeksproject medegefinancierd door de Europese Unie.

Wat is Hemp4Circularity?

Cannabis,Leaves,On,The,Coarse,Hemp,Textile,Background

Het Hemp4Circularity-project, gefinancieerd door Interreg North-West Europe, heeft als hoofddoel de grootschalige toepassing van "lange vezel" textielhennep in de Europese textielwaardeketen te bevorderen. Dit ambitieuze project volgt een innovatieve aanpak die verschillende cruciale doelstellingen nastreeft. Ten eerste legt het de basis voor een veelbelovende opkomende sector binnen de Europese markt. Ten tweede wil het de circulaire economie in de textielsector versterken, met de nadruk op duurzaamheid en hergebruik. Ten derde wil het project de groei en zelfredzaamheid van fabrikanten in Noordwest-Europa aanzienlijk versnellen.

Van teelt tot recycling

Het innovatieve karakter van het project komt tot uiting in de alomvattende aanpak, die alle schakels in de verwerkingsketen van hennep en vlas voor textieltoepassingen omvat. Van het verbouwen van de grondstoffen tot het spinnen van de garens, het vervaardigen van stoffen en zelfs het recyclen ervan, Hemp4Circularity volgt de principes van de circulaire economie. Dit richt zich op het minimaliseren van afval en het optimaliseren van hergebruik, wat niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor de economische duurzaamheid van de textielindustrie.

Duur project

23 maart 2023 – 22 maart 2026

Budget

€ 3.811.323,42

Steun ERDF

€ 2.286.794,01

Een transnationaal project

Een ander opmerkelijk aspect van dit project is de nadruk op kennisdeling en expertise. Hemp4Circularity brengt bedrijven en belangengroepen uit vier Noordwest-Europese landen samen in een transnationale samenwerking. Deze gezamenlijke inspanning bevordert niet alleen de efficiënte uitwisseling van kennis, maar draagt ook bij aan de ontwikkeling van een gezamenlijke visie en strategie voor de toekomst van duurzame textielproductie in de regio. Kortom, Hemp4Circularity is een veelbelovende stap voorwaarts op weg naar een duurzamere en meer circulaire textielindustrie in Europa.

Bedankt aan alle partners die dit project mogelijk maken: Valbiom, Inagro, Hogent, Hyler, Libeco (België), LCBIO, Safilin, Alliance for European Flax-Linen & Hemp (Frankrijk), Delphy, van de Bilt zaden en vlas (Nederland) and Natuvalis (Duitsland).

Meer weten over Hemp4Circularity?

Hemp4Circularity is een onderzoeksproject medegefinancieerd door de Europese Unie.

Interreg Logo North West Europe RGB Color 01
Flag Yellow High