CrossRoads - RoboHemp2025

Hoe robots de hennepteelt kunnen opdrijven

Door de klimaatverandering wordt de teelt van hennep almaar interessanter. Hennep groeit snel, heeft weinig water nodig, behoeft geen sproeimiddelen en verbetert de bodemstructuur. Bovendien heeft het een veel hogere CO2 opnamecapaciteit dan een bos. Om de hennepteelt alle kans te geven, willen de Vlaamse kmo Hyler en Nederlandse mkb AgXeed samen een zelfrijdende hennepoogstmachine ontwikkelen.

Het belang van precisie

Door de interessante eigenschappen van hennep neemt de vraag naar hennepproducten – zoals olie, veevoeder, textiel en bouwmaterialen – toe. Maar er zijn ook uitdagingen verbonden aan de hennepteelt. Het oogsten van deze vezel vergt namelijk een specifieke techniek en het aantal getrainde bestuurders van hennepoogstmachines is niet rijk gezaaid.​

De gerooide hennep moet perfect in twee delen gemaaid worden en mooi parallel achter de machine worden neergelegd. Die parallellisatie gebeurt het best op een zo automatisch mogelijke manier, rekening houdend met de lengte van de hennep en de noodzakelijke plaats voor de machines die de vervolgacties uitvoeren zoals de verzameling ervan in balen.

Projectpartners

‣ Hyler

‣ Axgeed

Provincies

‣ West-Vlaanderen

‣ Nederlands Limburg

Logo Agxeed 2023 Black
Interregvlaned CrossRoads Rgb Pos Wb