Hemp4Circularity:

Een veelbelovende reis in de teelt en verwerking van textielhennep

Als we het over duurzaam textiel hebben, is hennep misschien wel de vezel van de toekomst. In het kader van het Interreg-project Hemp4Circularity NWE worden veelbelovende proeven gedaan met de teelt en verwerking van hennep. De eerste resultaten belichten de uitdagingen en kansen van deze innovatieve vezel voor de waardeketen van industrieel textiel in de NWE-regio.  

Textielhennep oogsten: wat hebben we geleerd?

H4C – First Results – Main Visual

Twee hennepvariëteiten, USO 31 en Santhica 27, werden gebruikt in Wallonië en Vlaanderen in België, alsook in Nederland en Duitsland. Per regio werd drie hectare ingezaaid. Hoewel de gewassen goed groeiden, waren er uitdagingen in de oogstfase. Aanvankelijk was de oogst gepland in de eerste week van augustus, maar deze werd uitgesteld door de extreem natte weersomstandigheden tijdens de zomer van 2023. 

Die late oogst had verschillende gevolgen: een grotere stengellengte impliceerde grotere zwaden, vooral in Duitsland, wat problemen veroorzaakte bij het keren en binnenhalen van de hennep. Door de late oogst was het stro bij het persen in België niet droog genoeg, wat tot problemen leidde bij het zwingelen. 

De oogstomstandigheden kunnen een uitdaging vormen – en dat is al gebleken – voor de volgende stadia van verwerking. Elke fase heeft invloed op de volgende stappen van de hennepverwerking. Als het hennepstro bijvoorbeeld moeilijk draait, wordt het persen en zwingelen ingewikkelder. Daarom speelt elke stap een cruciale rol bij het verkrijgen van lange vezels van hoge kwaliteit, zowel wat betreft de kwaliteit als de opbrengst

Het zwingelen van textielhennep: de invloed van een hoog vochtgehalte in het stro

De zwingelproeven werden uitgevoerd door Van de Bilt. De afgelopen jaren heeft de vlasvezelverwerkende eenheid Van de Bilt ervaring opgedaan met het verwerken van hennep op de vlaszwingellijn, waarbij de verschillen tussen vlas- en hennepvezels en dus ook de verschillende verwerkingsbehoeften duidelijk naar voren kwamen. 

Net als bij vlas heeft vocht in hennepstro een grote invloed op de zwingelfase. Daarom is vocht een belangrijk punt van zorg tijdens het persen van het hennepstro en waterinfiltratie tijdens de opslag van hennepstro. Wanneer het vochtgehalte van het hennepstro 15% of hoger is, doen zich verschillende problemen voor die het zwingelen bemoeilijken: vezelverlies, verstoppingen (vooral bij de afvoer van de korte vezel), vertragingen in de verwerkingscapaciteit… die allemaal een impact hebben op de verwerkingskosten. 

Bovendien kan waterinfiltratie de verwerking van bepaalde balen verhinderen, wat resulteert in extra kosten om ze af te voeren. 

Veelbelovende voorlopige resultaten voor lange vezels

Ondanks de moeilijke omstandigheden gaf het zwingelstadium al waardevolle informatie over het potentieel van textielhennep. De opbrengst is bemoedigend, met een stro-opbrengst van gemiddeld 6 ton/ha, waarvan 16,7% lange vezel. Er werd echter een grote variatie waargenomen naargelang het veld, gaande van 2,4% tot 26% lange vezel. Een verklaring voor die variatie ligt onder andere in het vochtgehalte van de hennepbalen, dat van invloed is op de opbrengst aan lange vezels en op de zwingelcapaciteit. 

Op basis van de teelt- en zwingelresultaten proberen de Hemp4Circularity-partners nu een beter inzicht te krijgen in de invloed van het weer, de teelt- en oogstomstandigheden op de opbrengst en kwaliteit van hennepstro en lange vezels.  

Geïnteresseerd in textielhennep? Bekijk het laatste nieuws en de trainingen van het project op hun website: hemp4circularity.nweurope.eu/  

H4C – First Results – Second Visual

Over Hemp4Circularity

Hemp4Circularity is een North-West Europe Interreg-project dat wordt uitgevoerd door 11 partners uit 4 landen: Frankrijk, Nederland, Duitsland en België (Wallonië en Vlaanderen).  

Het doel van het project is om tegen 2027 een circulaire waardeketen voor hennep als hoogwaardig textielmateriaal op te zetten, geworteld in de vlasverwerkende industrie in Noordwest-Europa. Het doel is om alle actoren in de waardeketen te integreren en op elkaar af te stemmen, d.w.z. lokale landbouw, primaire verwerking ‘zoals vlas’, verdere verwerking en mechanische vezelrecycling, en om ontwerpers en consumenten bewust te maken van henneptextiel. 

Contactcommunication@valbiom.be