Langevezelhennep telen: een enquête onder landbouwers

Om een beter inzicht te verkrijgen in de teelt van hennep voor textiel (of langevezelhennep) gaan de partners van het Hemp4Circularity-project in gesprek met landbouwers. In Frankrijk voert Lin et Chanvre Bio dit onderzoek uit in Normandië en Hauts-de-France.

Picture 1b

Een multinationaal onderzoek

Het Hemp4Circularity-project wil de lange hennepvezel integreren in de textielketen van Noordwest-Europa. Daarom is het verzamelen van praktijkgegevens een belangrijke stap om zo het inzicht in hennep geteeld voor textieltoepassingen te verruimen.

Naast het onderzoek dat wordt uitgevoerd door Lin et Chanvre Bio, verzamelen Valbiom, HOGENT en Inagro dezelfde gegevens in België. Delphy neemt in Nederland deze taak op zich. De informatie zal worden gebruikt om de klimatologische, technische en economische gegevens van de teelt van hennep voor textiel in Noordwest-Europa te analyseren.

Dataverzameling op het veld

De enquête focust op een heel aantal parameters, zoals de bodemeigenschappen van het perceel, de rotatie waarin de hennep wordt geteeld en het teeltverloop. De data van alle bewerkingen, zoals zaaien, oogst, keren en balen, worden geregistreerd, alsook de neerslaghoeveelheid tussen mei en juli. Naast deze gegevens wordt ook het opkomstpercentage bevraagd, de grootte van de onkruiddruk en de aanwezigheid van kraaien en duiven die eventueel aangetrokken worden door de zaden en zaailingen.  Deze gegevens worden ook verzameld door de data verzameling die mogelijk wordt gemaakt dankzij de innovatie en geconnecteerde hennep oogstmachines van HYLER, ook partner in dit project.

Alle gegevens worden door HOGENT statistisch verwerkt en geanalyseerd. Op die manier worden er linken gelegd tussen het verloop van het teeltseizoen en de opbrengst en kwaliteit van de lange hennepvezel.

Een groeiende teelt

De enquête van 2023 peilde naar de ervaring uit het seizoen van 2022 en werd uitgevoerd bij 20 Franse henneptelers die samen 66 ha langevezelhennep teelden. 

Hoewel de enquête voor de oogst van 2023 al loopt, wordt verwacht dat er meer respondenten zullen zijn. Het areaal langevezelhennep groeide namelijk sterk in Frankrijk. Hierdoor zullen de gegevens dus uitgebreider zijn.

De groei ondersteunen

Het doel van deze uitgebreide dataverzameling is om de praktijkkennis over textielhennep te verbeteren, struikelblokken te identificeren en nieuwe telers te informeren en begeleiden.

Tot slot zullen de gegevens van deze enquête niet alleen worden gebruikt om landbouwers te ondersteunen die hennep in hun rotatie willen opnemen, maar zullen ze ook ingezet worden in de berekening van de PEF-score (of ‘Product Environment Footprint’-score). De PEF-score drukt de invloed van textielhennep op het milieu uit.

Uiteindelijk zal de enquête die is georganiseerd als onderdeel van het Hemp4Circularity-project helpen om een waardevol licht te werpen op de realiteit van het teeltproces van henneptextiel, een essentiële stap in de ontwikkeling van de waardeketen in Noordwest-Europa.

Interesse in het project?

Ben je betrokken in hennepverwerking? Of ben je geïnteresseerd in het potentieel van hennep in textiel? Contacteer ons!

De komende maanden zullen er veel activiteiten plaatsvinden die gericht zijn op langevezelhennep. De volgende training voor landbouwers vindt plaats in het voorjaar van 2024. Er zullen workshops en conferenties worden georganiseerd voor studenten en textielmerken, terwijl een training actoren uit de textielsector in staat zal stellen ambassadeurs voor langevezelhennep te worden.

Contactcommunication@valbiom.be